اورارتوها و ترکان باستان

متن کامل

کتاب "اورارتوها و ترکان باستان" نوشتهی مهدی حسنی(اردبیللی) توسط انتشارات قالان یورد به چاپ رسیده است.

منطقهی آذربایجان از دیرباز در تاریخ هم خود به عنوان گهوارهی ارزشمند از تمدن و فرهنگ بوده و هم در همسایگی تمدنهای عظیم بشری از جمله تمدن مترقی سومریان و اقوام منتسب به آن قرار داشته و رشتهی محکم و ناگسستنی با آنها از لحاظ درونمایه های تمدنی فرهنگی و زبانی داشته است. پر واضح است که صحنهی تاریخ در دنیا تزویرها و جعلیات فراوانی به خود دیده و این امر در مورد بررسیهای تاریخی، فرهنگی و زبان شناختی ساکنان دیرین منطقه ی آذربایجان نیز بسیار پررنگ بوده است و علی الخصوص پس از تشکیل حکومت توسط رضاخان و پیرو آن در زمان فرزندش اشخاص فراوانی اعم از داخلی و خارجی استخدام شدنذ تا علیرغم شروع به نابودی کتب و اسناد تاریخی در گردهماییهایی تحت عنوان کتاب سوزی های هفتگی و ماهیانه شان دست به شبیه سازی و جعل هویت و زبان برای مردم این خطه بزنند و آن چنان به نقل از همدیگر در کتب و نوشتههایشان بدون ابراز دلایل محکم و قانع کننده و بدون اتکا به هیچ سندی موثق حتی تا به امروز ولی با قاطعیت سخن از عدم حضور قومی تحت عنوان ترک در پهنهی آذربایجان پیش کشیدند که تا عصر حاضر نیز اشخاصی را گرفتار این کابوس تلخ نمودهاند واین در حالی است که اسناد و شواهدی که به لطف تلاش های خستگیناپذیر دانشمندان بی طرف خارجی و داخلی و با اتکا به روشهای علمی روزبهروزپرده از این جعلیات گسترده و تبلیغات عوامفریبانه برداشت و در سایر الطاف الهی و علی الخصوص رهبری رهبر فرزانه انقلاب، ترکها نیز در کنار سایر اقوام پرافتخار ایرانی توانستند با بخشی از این حقایق گذشتگان و پدرانشان آشنا شود. حسنی  نیز به عنوان یک ترک ایرانی و علاقهمند به امر پژوهش با حضور در این فضای حاکم که امکان دستیابی به نوشتههای گروههای فکری مختلف را داشت پس از آشنایی با گنجینههای بزرگان جای خالی پژوهشی جداگانه در مورد زبان و فرهنگ اورارتوئیان به عنوان قومی از ساکنان دیرین آذربایجان، بر آن شد تا قدم در این راه دشوار نهد.

نظر به اینکه زبان اورارتوئیان که قوم باستانی با قدمت بیش از سه هزار سال بوده و در نگارش و انتقال فرهنگ و واژههای خود از الفبای آوایی زبانی متفاوت با زبان خودشان بهره برده بودند سعی نموده به عنوان پل ارتباطی به منبعی قدیمی از زبان ترکی یعنی دیوان الغات الترک با قدمتی هزارساله و دربردارندهی درون مایه های فرهنگی و زبان ترکان مختلف جغرافیای گستردهی باستان در قدم اول رجوع کند تا بتواند با چگونگی تغییرات آوایی واژهها و شکل باستانی شان و همچنین وجود اشتراکات درون مایهی فرهنگی و ممیزههای قومیتی ترکان و اورارتوئیان بهتر بپردازد، پس بیش از دو سال اقدام به تحقیق در دیوان الغات الترک و ثبت و یادداشت از این منبع گران سنگ نموده و با وجود دسترسی به ترجمهی دقیق و علمی آن توسط استاد گرانقدر دکتر صدیق این امر به نحو احسن امکان پذیر گردید و لیست اولیه لغات استخراجی پس از مقایسه با منابع اورارتویی و منابع سایر محققین و همچنین با نگاهی واکاوانه به درون مایه های فرهنگی ترکان در شاهنامه تهیه شد، همچنین با شانس سفر به کشور ایتالیا به وسیلهی شناخت قبلی با تنی چند از علاقه مندان و محققین این عرصه موفق به بهره بردن از نتایج بدست آمده توسط پروفسور ماریوآلینی، دکت آلفردتاث و سایرین نیز شدم که البته جهت دستیابی آسان خواننده در کنار منابع کتبی در حد توان آدرس منابع انلاین را نیز در کتاب ذکر نموده و در ادامه بنا با باور شخصی خود مبنی بر ذکر تاریخ و اقوام باستان منطقه​​ی خاورمیانه در کتاب آسمانی قرآن، معجزهی جاوید حبیب خدای رحمان و پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد و احادیث مفسرین واقعی قرآنو راسخون در علم یعنی شخص رسول الله و حضرات اهل بیت عصمت و طهارت ایشان سعی در جستجوی نظر و تحقیقات ارائه شده توسط اهل فن از این منابع اسلامی مذکور در جهت تطبیق با اقوال و احوال قوم اورارتو کرد.

 

25 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 325
محصولات مرتبط

نظرات

دسته بندی محصولات
ارائه کنندگان
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×