آیدین گله جک شماره 8

آیدین گله جک شماره 8

آیدین گله جک شماره 8

وضعیت: موجود
پدیدآورنده: اکبر صادق
قیمت:  
150,000ريال

فصل نامه فرهنگی، اجتمـاعی کولتورل و توپلومسال اوچ آیلیـق 
شمـــــاره ثبت ( مجـوز    ) 513 78

ترکی - فارسی/تورکجـه – فارسجـــا
شماره هشتم، بهــــــــــــــــار  1398
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اکبـر صادق
سردبیــــــــر: آیدین صادقـی
مشاوران سردبیر: دکتر حسین حسن اوغلو، احمد والایی
همکار اجرایی: مهندس ساسان سیاح، حوریه تقی زاده و مهندس جعفر محمد پور
طراح لوگو: زرین نعمت
دیزاین واحد گـرافیک  گله جــک

فهــرست مطالب

تاریــــخ
6 / نگاهي گـذرا بر دلايل ظهـور اتحـاد اسـلام و توسعه آن در منطقه قفقــاز جنوبی و ایران، ياشار ناهيــديآذر

15 / ايران تورکلـــــــــــري ، کؤچورن: وحدت حيـــــدري
19 / آثار باستاني سلمــاس، زنجير قـالا، روستاي تمـر، مهرداد رحمــاني اهرنجـاني
26 / مولانا شيخ اسمـــــاعيل سيسـي، عليــــرضا آقـاپور
33 / نقدي مجمــل بر مسئله « سيادت  » صفـويان، شهــرام   پناهي  خيـــاوي
44 / اسماعيـــــــل ميرزه صفــوي،توفيــق نجفلــــي
62 / تاريخيـن و بوگونون ايشيغـيندا نادر شـاه،کؤچـورن: ميلاد تيمـوري


اجتمــاعی 
80 / نگاهي اجمالي به ظرفيت   ها و موانـع توسعه اقتصــادي آذربايجــــــــان، محمد علي حيــــدري
94 / سيّد جواد طباطبــــــايي و مريدان، علـي بـابـازاده ايگـــدير
106 / جوانان امروز روحيه مبارزه با مشکلات را ندارند، حامد   مسعودي -   سجاد  شايان
113 / بررسي حقــــوقي آموزش زبان مادري، صـالـح حيــــــدري
117 / نگاهي به تاريخچه حقـوق زباني در قـوانين اساسي ايران و مقــــررات بين المللــي، حميـــــد والائـي
130 / جايگاه فرهنگ عمـومي در معمـــاري و منظـــر شهــري، رحيــــم زاير کعبـــه

دیل و ادبیــات
148 / صحيفي شيـرازي و تورکجه شعرلــري، لطفعلـــي برقـــي
158 / دؤرد ديللــي«  ابن مهنـا لوغتي» ، محمـــد  رضـا   کــريمي
169 / حيــــاتين هدفــــي، دوکتــــور زهتـــابي
172 / يالقيــــز چينــــــار، عباسعلـي احمـد اوغلـــو
177 / آذربايجــان ايل بايرامي قوُرولوشــو قونولاري، کاظـم عباســـي
183 / آذربايجـــــان تـوي عادتلــري، کؤچـورن:  حسين واحــــدي

هنـــر
190 / کيميــــاي معنا در منطـــق موسيقـي، مصاحبه گـر: بهـرنگ خرمي
198 / بهره   گيـــري از زبان براي القـاي خود کـم بيني در مخاطبـــان کـودک، ژيــلا اســــــدي
205 / پدرکشي در سينمـــاي نوري بيلگه جيـلان، مريم اصغـــــري

دسته بندی محصولات
مقالات مرتبط با محصول
مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد.
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×