از خراسان تا تختگاه اصفهان

از خراسان تا تختگاه اصفهان

از خراسان تا تختگاه اصفهان

وضعیت: موجود
امتیاز:
پدیدآورنده: عیسی شجاعی برجوئی
قیمت:  
1,000,000ريال

از خراسان تا تختگاه اصفهان

تاریخ پانصد ساله طایفه چوله

مولف: دکتر عیسی شجاعی برجوئی

ناشر: انتشارات کنکاش

چاپ اول 1399

369 صفحه

شابک: 6-616-136-600-978

 

طایفه چوله، در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، از دوران صفویه تا معاصر، دچار دگرگونی در جایگاه سیاسی و موقعیت اجتماعی شد. لذا نمونه اعلایی از پیاند تحولی است که در حاکمیت سیاسی و متعاقب آن، نظام اجتماعی در مدت این پنج سده روی داده است. دوره صفویه اوج پیوند و نزدیکی امرای چوله با حاکمیت بود. از این رو، صاحب منصبان عالی رتبه و بزرگان پر نفوذ چوله ای، نام و نشانی داشتند و در مقاطع مختلف نقش سیاسی و نظامی موثری ایفا نمودند. بر افتادن صفویان و برآمد افشاران، موقعیت دیگری رقم زد و این تحول در جایگاه سیاسی - اجتماعی در دوران زند و قاجار هم ادامه داشت. در عصر پهلوی با پایان فرصت سیاسی و نظامی ایلات و طوایف و به دنبال تحولات اجتماعی و اقتصادی حاصل، چوله ای تباران نیز از این عرصه، دچار دگرگونی شدند؛ امری که به عنوان پیامد اجباری دوران مدرن، تاثیرات فراگیر و چشمگیری داشت. گذر سیاسی - اجتماعی طایفه چوله، در بستر پنج قرن از تاریخ پر فراز و نشیب ایران، نمونه قابل اعتنایی است که به طور خاص، چگونگی پیوند طوایف با حاکمیت سیاسی را نشان می دهد و اثر تحول سیاسی را بر گذران اجتماعی آشکار می نماید. با تسامح میتوان گذر سیاسی این طایفه را در چهار مقطع 1)صفویه 2)افشار و زند 3)قاجار 4)معاصر، دوره بندی کرد.

از این رو، تبیین این پژوهش نیز، براساس همین تقسیم بندی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی و به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است.

مشخصات فنی از خراسان تا تختگاه اصفهان

مشخصات
ناشر
ناشر : کنکاش
دسته بندی محصولات
مقالات مرتبط با محصول
مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد.
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×