فرهنگ ترکی - فارسی شاهمرسی

فرهنگ ترکی - فارسی شاهمرسی

فرهنگ ترکی - فارسی شاهمرسی

وضعیت: موجود
امتیاز:
پدیدآورنده: پرویز زارع شاهمرسی
قیمت:  
1,200,000ريال

فرهنگ ترکی - فارسی شاهمرسی

پرویز زارع شاهمرسی
ناشر: نشر اختر
چاپ چهارم 1398
1072 صفحه
شابک: 7-159-517-964-978
 

گنجینه پر گنج لغات زبان ترکی آنچنان گسترده است که گام گذاشتن در راه گردآوری آن، همتی والا و عزمی راسخ می طلبد. با گذشت زمان و گسترش ارتباطات اجتماعی میان مردم کشورهای گوناگون، واژگانی از دایره سخن بیرون می شوند و واژگانی تازه در زبان کسان جاری می شوند. از این رو بایسته است تا فرهنگ هایی نوشته شوند و واژگان گردهم آیند و فرا روی شیفتگان جای گیرند.
واژه در سیر زندگی یک مردم جایگاه بس مهمی دارد. اندیشه مردم با واژگان موجود در زبان آنها همبستگی بس پایداری دارد. میزان این ارتباط به قدری است که زبانشناسان در تعیین میزان و مراتب آن بس سخنها به گونه گوتی دارند. در سیر زندگی، واژگان رنگ به دیگر گونه می گیرند و با ظاهری تازه باز می گردند و یا به تمامی از گردونه سخن بیرون می شوند و در صفحات تاریخ ادبیات جای می گیرند.
کار گردآوری واژه کاری است بس سخت و بس شیرین. سخت از آن روی که کاری بغایت بزرگ است و زمان بسیار می طلبد و شیرین از آن روی که دروازه ای است که انسان را به سیر در هزارتوی فرهنگ یک مردم می برد. در سختی آن صبر پیشه کردم و در شیرینی اش حلاوتها چشیدم. چنین شد که این فرهنگ به دایره وجود گام نهاد.
برآنم که هرگز نمی توان فرهنگ لغاتی کامل ترتیب داد. یعنی بستن دایره لغات یک زبان در یک کتاب به تمامی ممکن نیست. این اما نمی تواند راه را بر گردآوری لغت بربندد چرا که در هر زمان این کار بایسته اسا. این به آن معنی تواند بود که باید هر کس گوشه ای از کار را بگیرد و این واژگان از زبان مردم بر نوشته بیارد و در صحیفه تاریخی بشر به ثبت رساند.
چندی بود که در کار ترجمه و پژوهش زبان ترکی دستی برده و دو سه چیزی آموخته بودم اما هر چه بیشتر می رفتم، بر بضاعت بسیار اندک خود آگاه می شدم و این بر اندیشه ام کار می کرد. فکر گردآوری لغات زبان ترکی لهجه آذربایجانی پس از آن روی داد که کتاب «تاریخ پانصد سالهتبریز» را به فارسی برگردانیدم و انگیزه ام بسی بیشتر شد.
چون با دوستان فرهیخته ام در این کار سخن پیش آوردم، آنان بزرگی کار بر من باز گفتند و از دلگرم کردن من فرو نگذاشتند. چون کار با نام خدا آغاز شد و پیش رفت، سختی و شیرینی کار هر دو بر من آشکار شد. با شوقی فراوان پیش رفتم.
ابتدا تمامی واژگان موجود در فرهنگهای کنونی را گرد آورده و سپس به تکمیل آنها از طریق مراجعه به کتابهای قدیمی، گفتارهای مردم و منابعتکمیلی و توضیحی پرداختم. در این راه بسیار به سخنان پیرمردان و پیرزنان، ترانه ها، اپراها و فیلمها گوش دادم و واژگان را به الفبای لاتین نوشتم.همه ی کارهای حروفچینی، نمونه خوانی و آماده سازی و صفحه آرایی را خود انجام دادم و این نبود مگر کاری طاقت فرسا که رندان بر چند وچون آن آگاهند.

هدف اصلی من گردآوری آن دسته از لغات زبان ترکی بود که در آذربایجان بر کار بوده و است. در این کار آنچه به عنوان الگوی خود قرار دادم،فرهنگ فارسی عمید بود که فرهنگی است بغایت وزین و متین. نخواستم با آوردن نامهای مکانها و اشخاص و توضیح درباره آنها دایره کار را گشادهتر کنم و چه بسا که سالها صرف اینکار می شد. این سخن بدان معنی نیست که این کار بیهوده است ولی من همواره سخن آقای سعید نفیسی رابه یاد دارم که گفت: « در نامهای جغرافیایی نام هر آبادی را ضبط کردن جز کاغذ حرام کردن و اتلاف وقت چیزی نیست.»
از این رو دایره کار را محدود به لغات و اصطلاحات نمودم اگرچه نیمنگاهی نیز به آن کار دارم و چیزهایی گرد آورده ام که به خواست خدا بههنگام کار، دوباره دستی بالا خواهم زدن. در کار واژگان ترکی نیز کوشش فراوان نمودم تا واژگان موجود در لهجه های مختلف آذربایجانی را واردکنم. در این کار بزرگانی مرا یاری دادند و از شهرستانهای مختلف برای من واژه فرستادند که دست مریزادشان باد. بر من است از گرامیانیسپاسگذاری نمایم که واژگانی ارزشمند به این فرهنگ افزودند و در این کار دستی بر آتش بردند. همچنین دانش آموزانم از روستاهای مختلف باآوردن واژگان جالب، نقشی بزرگ در پیدایش این فرهنگ داشتند. خدایشان در کارها آوندی دهاد. 

پرویز زارع شاهمرسی
تبریز،لاله زار، 1387/5/19

 
 

مشخصات فنی فرهنگ ترکی - فارسی شاهمرسی

مشخصات
ناشر
ناشر : اختر
دسته بندی محصولات
مقالات مرتبط با محصول
مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد.
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×