گذشته چراغ راه آینده است

گذشته چراغ راه آینده است

گذشته چراغ راه آینده است

وضعیت: موجود
پدیدآورنده: جامی
قیمت:  
850,000ريال

گذشته چراغ راه آینده است

تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1299-1332

پژوهش از جامی

ناشر: ققنوس

چاپ دوازدهم 1398

696 صفحه

شابک: 9-135-311-964-978

 

 

اوج نوین جنبش آزادی در کشور ما پس  از سالهای تلخ تجربه و آزمایش، نامرادیها و ناکامیابیهای مکرر نهضت آزادی ایران به قیمت از دست رفتن نسلی از برگزیده ترین و شایسته ترین فرزندان خلق_ که به به واقع بزرگترین ثروت ملی ما بودند- و تشدید فشار و اختناق کم نظیر و توانفرسایی از جانب ارتجاع داخلی و امپریالیسم بر مردم ستمکش ما بحق می بایست مبارزین راه آزادی کشور را به این نتیجه برساند که برای پیروزی بر دشمنان آزادی خلق و سرسپردگان استعمار و اجتناب از ناکامیهای دیگر داشتن مشی صحیح انقلابی – مشی ای که به اتکا تجربیات انقلابی – تاریخی کشور ما و دستاوردهای ملل سراسر جهان در راه نیل به آزادی و دموکراسی و استقلال تنظیم گردد – ضرورتی قطعی و حیاتی است.
برای داشتن چنین مشی صحیح انقلابی باید قبل از همه دورنمای کم و بیش روشنی از مبارزات گذشته مردم کشور در برابر مبارزین قرار گیرد، تا راه آینده را روشن سازد. بدون آموختن تجارب و سنن انقلابی رهروان آزادی مردم این سرزمین، بدون بررسی نسبتا جامعی از گذشته و آگاهی از نکات مثبت و منفی فعالیت گذشتگان، مبارزین امروز نمی توانند ادامه دهندگان واقعی مبارزه پیشینیان باشند. حال آنکه ریشه نهال آزادی که امروز در بطن اجتماع ما رشد می کند در گذشته ما، در تاریخ ماست. و نهالی که پیوند خویش را با ریشه اش بگسلد، محکوم به زوال و نیستی است.
طی ربع قرن اخیر کسانی که این مسئولیت اساسی را به گردن داشته و برای انجام آن امکان و فرصت کافی نیز دارا بوده اند، خواه به اقتضای منافع شخصی و خواه به مراعات منافع دیگران، نه فقط از روشن ساختن حوادث  و مبارزات گذشته و افشا حقایق اجتناب نموده اند بلکه در مواردی به تحریف حقایق و جعل تاریخ نیز پرداخته اند.
لذا این وظیفه به گردن کسانی می افتاد که مسئولیت تاریخی خود را در برابر نسل حاضر و مبارزان جوان راه دموکراسی و آزادی خلق ما درک کنند و با تحمل سختیها و دشواریها قدمهایی هر چند ناقص و حقیر در این راه بردارند.
تنها هدف مقدسی که ما را در تنظیم این کتاب و جمع آوری اسناد و مدارک کسب اطلاعات و نظر از مبارزینی که خود در جریان حوادث دخالت داشته و شاهد آن بوده اند – شهادتی که حکم تاریخ را دارد – تشویق نموده، کمک به روشن ساختن دوره بسیار پراهمیتی از تاریخ معاصر کشور ماست تا چراغ راهنمایی برای جویندگان حقیقت و رهروان راه آزادی و دموکراسی و استقلال کشور ما گردد.
خلق ما برای کسب این تجربیات بهای بس گرانی پرداخته است. لذا برای اجتناب از تکرار اشتباهات و گمراهیها و به منظور اینکه حداقل قربانی در وصول به مقصود داده شود، باید تجربیات گذشتگان در اختیار آیندگان قرار گیرد. زیرا برای مبارزین  راه آزادی و دموکراسی تنها داشتن صداقت و نیتی پاک و آمادگی برای نثار جان و مال در رسیدن به هدف مقدس رهایی خلق از قید اسارت ارتجاع و استعمار کافی نیست. راه را باید به درستی شناخت و تجربیات تلخ و شیرینی پیشینیان را بدقت و صحت آموخت. بدیهی است بی آنکه بدانیم چرا مردم ما در مبارزه ای شکست خورد و در پیکاری دیگر پیروز گردید، امکان پیشروی نداریم.
ما بر این عقیده ایم که تهمت و افترا و ناسزا به نویسندگان این کتاب دردی را دوا نمی کند و به روشن شدن حقایق تاریخی کوچکترین مددی نمی رساند. لکن چنانچه مدارک ارزنده ای ارائه شود که نادرستی پاره ای از نظرات ابراز شده در این کتاب را به ثبوت رساند، با سپاسگزاری از کسانی که ما را در رسیدن به مقصود یاری نموده اند، از آنها استفاده خواهیم کرد.

جامی
 

مشخصات فنی گذشته چراغ راه آینده است

مشخصات
ناشر
ناشر : ققنوس
دسته بندی محصولات
مقالات مرتبط با محصول
مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد.
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×