جنگ نامه تبریز

جنگ نامه تبریز

جنگ نامه تبریز

وضعیت: موجود
پدیدآورنده: محمود تندری(صمصام السلطان)
قیمت:  
120,000ريال

جنگ نامه تبریز

محمود تندری (صمصام السلطان) متخلص به «شیوا»

به کوشش: بهرام بیات سرمدی

چاپ اول 1376

ناشر: انتشارات صفی علیشاه

255 صفحه

شابک: 8-21-5626-964

 

 

انقلاب مشروطیت از رخدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ ایران به حساب می آید، چرا که پس از هزاران سال حکومت استبدادی که در آن فردی به نام شاه بر ملت ایران حکم می راند، و تنها کسی بود که در تمام امور اجرایی، قضایی و قانون گزاری، تصمیم می گرفت و در کلیه مسایل لشکری و کشوری فعال مایشاء بود و همه مردم، حتی وزیران و درباریان، نوکران سلطان به شمار می آمدند و جان و مال و ناموس مردم در اختیار وی بود. انقلاب مشروطیت علیه حکومت فردی و خودکامگی شاه که سیه روزی و عقب ماندگی ایران را سبب شده بود آغاز گردید.
ملت ایران بر اثر بیداری دریافته بود که اگر روزی، آحاد مردم خود سرنوشت خویش را به دست گیرند و با استقرار حاکمیت قانون، اعمال و رفتار سردمداران کشور، در چهارچوب قانون، نظام گیرد، آن موقع کشور در شاهراه پیشرفت به سوی تعالی پیش می رود.
بر اثر قیام ملت ایران، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کرد، ولی پسرش محمد علی شاه تن به محدود شدن قدرتش نداد و با به توپ بستن مجلس شورای ملی، مشروطیت را در سراسر ایران برچید. مشروطه خواها ن کشته و یا فراری شدند و تمام مظاهر دموکراسی اعم از جراید، انجمن های ملی و تشکل های سیاسی به محاق تعطیل افتاد. در چنین اوضاع و احوال خفقان زایی که دوست و دشمن، مشروطه را پایان یافته می دانستند، شهر تبریز این قهرمان افسانه ها که خود را برای این چنین روزی آماده کرده بود، مثل دیگر شهرها تسلیم استبداد نشد و مردانه به پا خاست و در برابر دیو خودکامگی سینه سپر کرد.
در آن روزهای خطرناک مقاومت مردم تبریز و پیروزی های درخشانشان بر دشمن بی رحم و سر تاپا مسلح، نه تنها ملت ایران، بلکه جهانیان را به شگفتی وا داشت. ملل دنیا با احترام خاصی مبارزه مردم تبریز را نظاره و با آنان همدردی می کردند.
جنگ های آزادی بخش مردم تبریز با نیروهای استبدادی، یازده مال طول کشید و در این مدت، مردم این شهر از زن و مرد و پیر و جوان، با غیرت و شجاعت کم نظیر، حماسه ای تاریخی آفریدند، و با نثار خون جوانانشان دیکتاتور قاجار را سرکوب کردند و به او اجازه ندادند که ثمره مجاهده های ملت ایران را که همانا استقرار حکومت مشروطه و قانون بود از بین ببرد.
رخدادهای این دوران پر تب و تاب و حماسه آفرینی های مردم تبریز در واقع شاهنامه ای است که برخی آن دوران در آثار منثور خود نوشته اند و شعرای متعددی نیز در آن عصر به این رویدادهای تاریخی توجه کرده و آثاری آفریده اند، لکن اثر حاضر که به قلم ادیبی دانشمند و شاعری توانا و هنرمندی چیره دست در وزن شاهنامه فردوسی سروده شده است، فصل نوینی در ادبیات مشروطه باز می کند.
زینده یاد محمود تندری (صمصام السلطان) متخلص به «شیوا» که در 23 سالگی شاهد و ناظر مقاومت دلیرانه هموطنان تبریزیش بوده، چون جوانی آزادیخواه و وطن دوست بوده و چنان که خود در پایان اثر گران سنگش تصریح می کند، دلش می خواست که به کمک تبریزیان بشتابد و آنان را در مصاف با اهریمنان یاری کند ولی این توفیق را نیافت، تحت تاثیر رخدادهای سلحشورانه قلم به دست و این اثر وزین و ماندگار را خلق آفرید.
محتوای اثر نشانه آن است که این شاعر حساس با علاقه خاصی آن مبارزه های رهایی بخش را دنبال می کرده است. چنان که اغلب پیکارهایی را که در شهر تبریز ما بین مشروطه خواهان و استبدادیان رخ داد با قلمی شیوا و جذاب تصویر کرده و هر یک از چهره های مثبت و منفی را آن چنان که بودند نشان داده و محله های تبریز را که در اوایل جنگ به دو گروه مشروطه خواه و ضد مشروطه تقسیم شده بودند، به درستی معرفی کرده است.
این ادیب دادجو، ضمن این که اغلب نبردهای آن دوران یازده ماهه را شرح داده، در شناساندن دلاوری های قهرمانان برجسته آن پیکارها از جمله ستارخان، باقرخان، کربلایی حسین خان باغبان و ...نیز قدرت قلمش را نشان داده و در معرفی آنان سخن را به اوج رسانده است.
 

مشخصات فنی جنگ نامه تبریز

مشخصات
ناشر
ناشر : صفی علیشاه
دسته بندی محصولات
مقالات مرتبط با محصول
مقاله مرتبط با این محصول وجود ندارد.
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×