دسته بندی محصولات
معیارهای جستجو
ارائه کنندگان

جارالله زمخشری

محمود بن عمر زمخشری خوارزمی با کنیهٔ ابوالقاسم، لقب‌گرفته و شهرت‌یافته به جارالله زَمَخشَری (۱۷ مارس ۱۰۷۵ - ۱۲ ژوئن ۱۱۴۴م) مفسر و زبان‌شناس برجسته، ادیب و خطیب فرارودی ایرانی بود که بر علوم گوناگون روزگار دانا بود و مؤلفی پُراثر شمرده می‌شود.

زمخشری برای علم‌آموزی بسیار سفر می‌کرد و در سفرش به بخارا، از مرکبش برافتاد و پایش شکست، مجبور شد آن را قطع کند و پایی چوبین جایگزینش کند. در پیرسالی از راه بغداد به حج رفت. در بغداد با ابن شجری مصاحبت داشت؛ حال آنکه شهرتش فراگیر شده بود. در مکه مدتی ساکن شد و از این به جارالله لقب گرفت و این لقب برای او اسمی عَلَم شد. درگذشت زمخشری در روز عرفهٔ سال ۵۳۸ق / ۱۲ ژوئن ۱۱۴۴م در گرگانج بوده است.
او پیرو جنبش سیاسی-اجتماعی معتزله بود. محمود زمخشری در روزگار سلطان ابوالفتح ملکشاه سلجوقی که پشتیبان دانشوران بود زندگی می‌کرد. زمخشری در سال ۴۶۷ هجری قمری در منطقهٔ زمخشر خوارزم (امروزه از توابع استان داش‌حوض ترکمنستان) به دنیا آمد.[
آثار
اساس البلاغه
اطواق الذهب (گردن‌بندهای زرین) در اخلاقیات
المفرد والمرکب فی العربیه
المفرد والمولف فی النحو
المفصل فی النحو
امکنه و الجبال و المیاه در جغرافیا
انموذج فی النحو
تفسیر کشاف (الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل) - ترجمهٔ فارسی: تفسیر کشاف (در چهار جلد)، ترجمهٔ مسعود انصاری، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۹.
دیوان التمثیل
دیوان الشعر
رؤس المسایل فی الفقه
سواتر الامثال
شافعی العی من کلام الشافعی
شرح ابیات کتاب سیبویه
شقایق النعمان فی حقایق النعمان
صمیم العربیه
ضالته الناشد فی علم الفرایض
قسطاس فی العروض
کتاب المنهاج فی الاصول
متشابه اسامی الروات
محاجات بمسایل النحوی
مستقصی فی امثال العرب
مقدمه الادب (این کتاب برای تعلیم زبان عربی به مردم مسلمان غیر عرب (ترک و فارس) نوشته شده و به سلطان آتسیز خوارزمشاه تقدیم گردیده است )
نصایح الصغار (پندهایی به کودکان)
نصایح الکبار.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×