دسته بندی محصولات
فیلتر براساس قیمت
از:
ريال
تا:
ريال
معیارهای جستجو
ارائه کنندگان

سیدجواد میری

سیدجواد میری منیق متولد سال 1350، عضو هیئت علمی (دانشیار) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مدارک تحصیلی

دکترای تخصصی (Ph.D): جامعه‌شناسی، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)، ۲۰۰۳.
عنوان تز: Social Theory: Complementarity and Contradiction in the Muslim and Western Intellectual Traditions
کارشناس ارشد: مطالعات ادیان و فلسفه علم، (دانشگاه بریستول/ انگلستان)، ۱۹۹۸.
عنوان پایان نامه: A Comparative Study on the Art of Interpretation in Islam and Modern Western Philosophy
کارشناسی: ادبیات عرب و تاریخ اندیشه‌های علمی، (دانشگاه گوتنبرگ / سوئد)، ۱۹۹۶.
سوابق آموزشی

نظریه های اجتماعی، دانشکده جامعه شناسی بریستول/ انگلستان، ۲۰۰۳.
فلسفه اگزیستیالیسم، دانشکده فلسفه بریستول / انگلستان، ۲۰۰۳-۲۰۰۴.
درآمدی بر جامعه شناسی، هونان / چین، ۲۰۰۴.
مطالعات استراتژیک ، روابط ایران و هند و چین در بستر نوین جهانی، هاربین چین، ۲۰۰۴-۲۰۰۶.
نظریه های اجتماعی و دین، هاربین/ چین، ۲۰۰۶.
درآمدی بر مطالعات ادیان، دانشکده مردم شناسی و مطالعات ادیان دانشگاه دولتی چیتا / روسیه، ۲۰۰۶-۲۰۰۸.
درآمدی بر نظریه های مدرن و پست مدرن در حوزه مطالعات فرهنگی، دانشکده مردم شناسی و مطالعات ادیان دانشگاه دولتی چیتا / روسیه، ۲۰۰۶-۲۰۰۸.
فلسفه علوم اجتماعی در مکاتب دینی و سکولار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
فلسفه علوم اجتماعی و مکاتب دینی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۸.
محیط زیست و ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
جامعه شناسی زندگی روزمره در ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
روانکاوی دین، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۸-۱۳۸۹.
درآمدی بر تاریخ دین، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
درآمدی بر جامعه شناسی ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
درآمدی بر مطالعات ادیان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
درآمدی بر اندیشه متفکران اجتماعی معاصر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۹-۱۳۹۰.
دین و جامعه در قفقاز و آسیای مرکزی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
مقدمه ای بر جامعه شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
دین و جامعه در اوراسیا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
درآمدی بر فلسفه و تاریخ علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۰-۱۳۹۱.
علوم انسانی و ژئوپلتیک جهان، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۱- ۱۳۹۲.
مدیریت جهانی و ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
دین و سکولاریزم، دانشگاه ادیان و مذهب قم ، ۱۳۹۱-۱۳۹۲.
سنخ شناسی تاریخ دین، دانشگاه ادیان و مذهب قم ، ایران، ۱۳۹۱-۱۳۹۲

کتاب‌ها:
به زبان فارسی

تحولات قفقاز شمالی و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۲.
روایت‌های موازی در علوم انسانی، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
پوشکین و شیخ‌الاسلام دربند: روابط ایرارن و روسیه در ژئوپلتیک نوین اوراسیا، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.
نگاهی مردمشناسانه به چین و روسیه در جغرافیای سیاسی ایران، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
منطق ماشین دودی: مطهری و جامعه‌شناسی آلترناتیو، آکادمی مطالعات ایرانی لندن، لندن، ۱۳۹۴.
ما و فارابی: فراسوی نگاه‌های کارمندوارانه به علوم انسانی، جامعه‌شناسان، تهران، ۱۳۹۴.
تأملی بر فقر تئوریک در علوم انسانیِ ایران، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۴.
ایران فرهنگی: فرصت‌ها و چالش‌های ایران در تاتارستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (در دست چاپ)
ارائۀ مقاله و سخنرانی در همایش‌ها، کنگره‌ها، کارگاه‌ها و .
به زبان فارسی

شخصیت و وجدان از دیدگاه علامه جعفری ، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۰/۱۲/۱۴
تأملی در اندیشه های اریک فروم، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۱/۲/۱۰
حلیل فیلم به شدت بلند و بسیار نزدیک، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۲/۴/۹
ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۶/۲۷
اسلام، مسلمین ، روسیه و ... پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۸/۲۳
سلسله نشست تخصصی با موضوع تحولات قفقاز شمالی و تأثیرات آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مطالعات قفقاز، ۹۰/۵/۸
جایگاه نظریات علامه جعفری در علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۹/۱۴
جایگاه منطقه قفقاز در امنیت ملی ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۱۰/۱۴
تأملاتی درباره ژئوپلتیک منطقه(پیمان شانگهای و چرایی عدم پذیرش ایران توسط چین و روسیه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۱/۱۰/۳۰
تشیع، تصوف و وهابیت در جمهوری تاتارستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۹/۳۰
تعاملات علوم انسانی : بومی سازی، اسلامی کردن و ... ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹۰/۱۰/۱۴
نگاه کوتاه به شمنسیم در روسیه: دیدار با شمن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۴/۲۸
ژئوپلتیک ایران در قفقاز و آسیای مرکزی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۹/۱۱/۴
تأمل در دنیای درون: امکان یا امتناع روانکاوی، انستیتو روانکاوی تهران ، ۹۱/۷/۲۳
نقش و تأثیر سنتهای فلسفی در تکوین بینشهای روانکاوی، انستیتو روانکاوی تهران، ۹۱/۷/۲۱
نشست واکاوی پدیده جوانان و راهپیمایی اربعین (جهانی شدن و پدیده کربلا)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۹۳.
بررسی جامعه شناسی خلدونی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی ۹۳.
از آرکادی نستوویچ هانیبال تا علی هانیبال (نگاهی دوباره به وضعیت علوم انسانی در ایران)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳.
مولوی و انسان امروز در پهنه پر تلاطم پسا جهانی شده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳.
کاریکاتورها در فرانسه و نیاز به گفتگوی تمدن ها برای رسیدن به جهان عاری از خشونت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن ۹۳
نگاهی به اندیشه مالکم واهمیت آن به روابط ایران و آمریکا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۴.
مانیفست اسلام در دوره پسامدرن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
مساله زنان: تجارب تاریخی، نگاه تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
نشست نقد و بررسی کتاب «در حوالی همین کوچه ها، گفتگوها در زمینه فرهنگ ایران امروز»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۳.
نگاهی به مطالعات شیعه شناسی در دانشگاه های اسرائیل: راهبردها و راهکارها، اسفند ۹۳.
سایر سوابق اجرایی و ...

مدیر روابط بین‌الملل و همکاری های علمی، ۱۳۹۲ تا کنون.
نماینده در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۱۳۸۹-۱۳۹۱.
نماینده بنیاد مطالعات اسلامی روسیه در ایران، ۱۳۹۲ تا کنون
سر دبیر نشریه ،Islamic perspective، از ۲۰۰۷ تا کنون
هیئت تحریریه Sociology of Islam & Muslim Scieties Portland state university، از ۲۰۰۹ تا کنون
هیئت تحریریه Critical Research on Religion in USA، از ۲۰۱۲ تا کنون.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×