دسته بندی محصولات
فیلتر براساس قیمت
از:
ريال
تا:
ريال
معیارهای جستجو
ارائه کنندگان

پرویز زارع شاهمرسی

پرویز زارع شاهمرسی
متولد 1350
محله مارالان تبریز
لیسانس علوم سیاسی
دبیر رشتة تاریخ

1-  تاریخ قره باغ (تألیف). انتشارات وزارت خارجه. تهران.1376
2-  تاریخ زبان ترکی در آذربایجان (تألیف). نشر اختر. تبریز. 1385
3-  سیاوش زمانه (ترجمه از محمد امین رسول زاده). بینا. تبریز. 1386
4 - ستارخان و جنبش آذربایجان (ترجمه از نریمان حسن زاده). نشر شیرازه. تهران. 1386
5-  عاشیقهای آذربایجان (تألیف). نشر آناس. تبریز. 1386
6-  چهل سند فارسی از جمهوری آذربایجان (ترجمه از تیمور مناف اوغلو موسوی). انتشارات وزارت خارجه. تهران. 1386
7-  تاریخ پانصد ساله تبریز (ترجمه از سیدآقا عون اللهی). انتشارات امیرکبیر. تهران. 1387
8 - آذربایجان ایران و آذربایجان قفقاز (تألیف). نشر اختر. تبریز. 1387
9 - بازیهای محلی آذربایجان (تألیف). نشر اختر. تبریز. 1387
10-  فرهنگ شاهمرسی (ترکی- فارسی) (تألیف). نشر اختر. تبریز. 1387
11-  پارسی پژوهان آذربایجان (ترجمه از طیبه علی اکبرووا). انتشارات امیرکبیر.تهران. 1387
12-  فرهنگ شاهمرسی (فارسی- ترکی) (تألیف). نشر اختر. تبریز. 1388
13-  تحفة حسام (تصحیح و تحشیه). نشر تکدرخت. تهران. 1389
14-  تاریخ مختصر ترک (ترجمه از جواد هیئت). نشر پینار. تهران. 1389
15-  قره باغ نامه (تألیف). نشر شیرازه. تهران. 1389
16-  فاجعة قره باغ (ترجمه از حوّا محمدزاده). نشر یاز. اورمیه. 1389
17-  تبریز طوفانی (ترجمه از شوکت علی قیزی تقییوا). نشر اختر. تبریز. 1390
18- قارا قویونلوها و آغ قویونلوها. (ترجمه از توفیق نجفلو). انتشارات اختر. تبریز. 1390. 
19- فرهنگ واژگان دخیل ترکی در زبانهای فارسی و ترکی. (تألیف). انتشارات تکدرخت. تهران. 1391
20- دولت مانّا. (ترجمه از سولماز قاشقای). انتشارات ققنوس. تهران. 1392.
21- کتاب دده قورقود (تصحیح و توضیح). انتشارات تکدرخت. تهران. 1392. 
22- آتروپاتن. (ترجمه از عبدالله فاضل). انتشارات اختر.تبریز. 1394. 
23- ایران و توران در کشاکش تاریخ. (ترجمه از احمد آلتونگوگ). انتشارات سومر.تبریز. 1394. 
24- تاریخ نود ساله آذربایجان. (ترجمه از شوکت تقییوا و تقی شاهین). انتشارات اختر. تبریز. 1394. 
25- زندگی پیامبر اسلام (ص) برای دانش آموزان و نوجوانان. (تألیف). انتشارات اختر. 1394.
26- تاریخ ایل افشار. (ترجمه از انورچنگیزاوغلو و آیدین افشار). انتشارات یاز. اورمیه. 1394. 
27- فرهنگ جامع (ترکی-فارسی). (تألیف). انتشارات آزرمیدخت. قزوین. 1394. 
28- پیموده با تفنگ. (ترجمه از علیرضا میانالی). بینا. تبریز. 1394. 
29- میرزا عبدالرحیم طالبوف. (ترجمه از میرعلی منافی). بینا. تبریز. 1394.
30-تاریخ محرمانه مغول. (ترجمه از احمد دمیر). انتشارات اختر. تبریز. 1395.
31- سکاها. (ترجمه از الهامی دورموش). انتشارات آذرتورک. تبریز. 1395. 
32- تاریخ توران (ترجمه از لئو نیکلایوویچ گومیلف). انتشارات اختر. تبریز. 1395. 
33- ملکشاه سلجوقی. (ترجمه از ابراهیم قفس اوغلو). انتشارات یاران. تبریز. 1395
34- تاریخ خراسان. (ترجمه از رجب اوسلو). انتشارات اختر. تبریز. 1395. 
35- سلجوقیان. (ترجمه از عثمان توران). انتشارات اختر. تبریز. 1395.
36- بازیهای محلی آذربایجان. (تألیف. ویرایش دوم). انتشارات اختر. تبریز. 1396. 
36- فرهنگ نامهای ایرانی (آذربایجانی). (تألیف). انتشارات اختر. تبریز. 1396. 
37- نگاهی به تاریخ و فرهنگ ترکان.(ترجمه از جواد هیئت). انتشارات یاران. تبریز. 1397.

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×